Chi cục kiểm dịch động vật Lạng Sơn

  • 07/01/2022
  • Thời gian đăng: 10:35:47
  • 0 bình luận

Địa chỉ: Thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

Thành lập vào ngày 18  tháng 9  năm 2006 trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở Trạm Kiểm dịch động vật Đồng Đăng (Lạng Sơn).

Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn thực hiện chức năng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá cảnh Việt Nam qua các cửa khẩu, ga, sân bay, bến cảng, bưu điện quốc tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại các cửa khẩu đóng tại các tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng.

Chi cục đang sử dụng hệ thống POCKIT MicrPus và Kit trên gia cầm để tầm soát bệnh tại biên giới.

Bình luận, Hỏi đáp

0983 600 953 khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm