Chi cục kiểm dịch động vật Quảng Ninh

  • 07/01/2022
  • Thời gian đăng: 10:37:10
  • 0 bình luận

Khu 10, Cái Lân, Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

Thành lập vào ngày 18  tháng 9  năm 2006 trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở hợp nhất Trạm Kiểm dịch động vật Móng Cái và Trạm Kiểm dịch động vật Hạ Long.

Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Quảng Ninh thực hiện chức năng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá cảnh Việt Nam qua các cửa khẩu, ga, sân bay, bến cảng, bưu điện quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại các cửa khẩu đóng tại tỉnh Quảng Ninh.

Chi cục đang sử dụng hệ thống POCKIT MicrPus và Kit trên gia cầm để tầm soát bệnh tại biên giới.

Bình luận, Hỏi đáp

0983 600 953 khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm