Chi cục thú y Nam Định

  • 07/01/2022
  • Thời gian đăng: 10:38:06
  • 0 bình luận

Địa chỉ: Số 190 Cù Chính Lan, Trần Tế Xương, TP.Nam Định)

Chức năng nhiệm vụ: kiểm soát, chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật tại các tuyến huyết mạch ra vào tỉnh.

Chi cục đang sử dụng hệ thộng máy POCKIT Xpress và POCKIT Central, các Kit bệnh Thú y thủy sản kèm theo.

Bình luận, Hỏi đáp

0983 600 953 khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm