Chi cục thú y Vùng II

  • 07/01/2022
  • Thời gian đăng: 10:31:02
  • 0 bình luận

Có địa chỉ tại Số 23 Đà Nẵng, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng

Được thành lập vào ngày 18  tháng 9  năm 2006  trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở Trung tâm Thú y vùng Hải Phòng.

Cơ quan Thú y vùng II thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thú y và chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật, sản phẩm động vật tại vùng được phân công.

Phạm vi hoạt động của Cơ quan Thú y vùng II gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh): Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Hà Giang.

Hiện tại Chi cục đang sử dụng hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động Taco – GeneReach Đài Loan trong công tác chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật.

Bình luận, Hỏi đáp

0983 600 953 khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm