Chi cục thú y Vùng IV

  • 07/01/2022
  • Thời gian đăng: 10:32:22
  • 0 bình luận

Số 12 Trần Quý Cáp, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Thành lập vào ngày 18  tháng 9  năm 2006 trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở Trung tâm Thú y vùng Đà Nẵng.

Cơ quan Thú y vùng IV thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thú y và chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật, sản phẩm động vật tại vùng được phân công.

Phạm vi hoạt động của Cơ quan Thú y vùng IV gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh): Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa.

Hiện tại Chi cục đang sử dụng hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động Taco – GeneReach Đài Loan vtrong công tác chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật.

Bình luận, Hỏi đáp

0983 600 953 khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm