Chi Cục Thú y Vùng VI

  • 07/01/2022
  • Thời gian đăng: 10:34:39
  • 0 bình luận

Địa chỉ: 521/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh)

Chi cục Thú y vùng VI được thành lập trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại Trung tâm Thú y vùng TP. Hồ Chí Minh và Bộ phận thường trực Cục Thú y tại TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 80/2006/QĐ-BNN ngày 18/9/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; tiền thân là Trạm Thú y và Kiểm dịch động vật vùng, Trung tâm Chẩn đoán và Kiểm dịch động vật vùng, Trung tâm Thú y vùng TP. Hồ Chí Minh.

Tổ chức bộ máy của Chi Cục gồm – 03 phòng chức năng (phòng Tổng hợp, phòng Kiểm dịch động vật – Thú y cộng đồng, phòng Dịch tễ thú y), – Trung tâm Chẩn đoán – Xét nghiệm bệnh động vật – 05 Trạm Kiểm dịch động vật (KDĐV) xuất nhập khẩu

Chi cục đang sử dụng Kit IQREAL trên thủy sản – GeneReach Đài Loan vtrong công tác chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật.

Bình luận, Hỏi đáp

0983 600 953 khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm