Chi cục thủy sản Nghệ An

  • 07/01/2022
  • Thời gian đăng: 10:38:45
  • 0 bình luận

Địa chỉ: 80 Ngô Sỹ Liên, Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An)

Được thành lập vào ngày 22 tháng 03 năm 2016

Chi cục Thủy sản là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về thủy sản và tổ chức thực thi pháp luật về nuôi trồng, thức ăn thủy sản, chất lượng giống thủy sản, khai thác, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản.

Chi cục sử dụng Kit IQREAL hãng GeneReach – Đài Loan để xét nghiệm bệnh thủy sản.

Bình luận, Hỏi đáp

0983 600 953 khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm