CÔNG TY KHỐI NHÀ NƯỚC

Chi cục Thủy sản Nghệ An

Chi cục Thủy sản Nghệ An

14/09/2023

Chi cục Thủy sản Nghệ An được thành lập vào ngày 22 tháng 03 năm 2016, là một cơ quan chuyên trách thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An, ...

Bệnh viện Thú y VNUA

Bệnh viện Thú y VNUA

14/09/2023

Bệnh viện Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam có địa chỉ tại Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội là một trong những cơ sở y tế thú y hàng đầu tại Việt Nam. Với tổng ...

Chi cục Thú y Vùng III

Chi cục Thú y Vùng III

14/09/2023

Cơ quan Thú y vùng III được thành lập vào ngày 18 tháng 09 năm 2005 theo Quyết định số 77/2006/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cơ quan này ...

Chi cục kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn

Chi cục kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn

14/09/2023

Quyết định số 82/2006/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thành lập Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở Trạm ...

Chi cục Thú y tỉnh Nam Định

Chi cục Thú y tỉnh Nam Định

14/09/2023

Chi cục Thú y Nam Định có trụ sở nằm tại địa chỉ: Số 190 Cù Chính Lan, Trần Tế Xương, TP.Nam Định. Chi cục thú y Nam Định thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch ...

Chi cục Thú y Vùng I

Chi cục Thú y Vùng I

14/09/2023

Chi cục Thú y vùng I là cơ quan chuyên trách về thú y được thành lập trên cơ sở Trung tâm thú y Vùng Hà Nội. Phạm vi hoạt động trên các tỉnh và thành phố trực ...

Chi cục Thú y Vùng II

Chi cục Thú y Vùng II

14/09/2023

Được thành lập vào ngày 18  tháng 9  năm 2006 trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở Trung tâm Thú y vùng Hải Phòng. Cơ quan Thú y vùng II thực hiện chức năng quản lý ...

Chi cục thú y Vùng V

Chi cục thú y Vùng V

14/09/2023

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát ...

Chi cục Thú y Vùng IV

Chi cục Thú y Vùng IV

14/09/2023

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát ...

Chi cục kiểm dịch động vật Lào Cai

Chi cục kiểm dịch động vật Lào Cai

14/09/2023

Chi cục kiểm dịch động vật Lào Cai được thành lập vào ngày 18  tháng 9 năm 2006 trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở Trạm Kiểm dịch động vật ...

Chi cục kiểm dịch động vật Quảng Ninh

Chi cục kiểm dịch động vật Quảng Ninh

14/09/2023

Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Quảng Ninh được thành lập vào ngày 18 tháng 09 năm 2006 trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở hợp nhất Trạm Kiểm dịch động vật Móng ...

0983 600 953 khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm